Erdély története 1867-ig

Dr. Jancsó Benedek: Erdély története c. könyvének digitalizált, A4-es oldalméretű PDF-be mentett változatát. (1.7 MB méretű)

Erdély története HTML tördelésben

Előszó

Erdély földrajzi helyzete

ERDÉLY TÖRTÉNETE A MAGYAR HONFOGLALÁSIG

Erdély legrégebbi története a római hódításig

Erdély a rómaiak uralma alatt

Erdély története a névándorlás korában a Magyar Honfoglalásig

ERDÉLY TÖRTÉNETE A MAGYAR HONFOGLALÁSTÓL AZ ÁRPÁD-HÁZ KIHALTÁIG

Erdély a Magyar Honfoglalás idejében

Erdély története az Árpád-ház uralkodása alatt a tatárjárásig

Erdély története a tatárjárástól az Árpád-ház kihaltáig

ERDÉLY TÖRTÉNETE A VEGYESHÁZBÓL SZÁRMAZÓ KIRÁLYOK ALATT

Erdély története az Anjou-ház uralkodása alatt

Erdély története a Luxemburg-ház uralkodása alatt

Erdély története a Hunyadiak korában

Erdély története Mátyás király halálától a mohácsi vészig

Az önálló Erdélyi Fejedelemség megalakulása

Erdély története a Báthoriak uralkodása alatt

Bocskai és az utolsó Báthori

Erdély aranykora

A hanyatló Erdélyi Fejedelemség kora

Az önálló Erdélyi Fejedelemség végnapjai

ERDÉLY TÖRTÉNETE A HABSBURG-HÁZ URALKODÁSA ALATT

Erdély története a XVIII. században II. József uralkodásáig

Erdély története II. József trónralépésétől a bécsi kongresszusig

Erdély története a XIX. század első felében

Az 1848/49-i Erdélyi Szabadságharc története Bem tábornok felléptéig

Az 1848/49-i Erdélyi Szabadságharc története Bem tábornok fellépésétől a zsibói fegyverletételig

Erdély története az osztrák abszolút kormányzat korszakában

Erdély története az októberi diplomától az 1867-i kiegyezésigIrodalom

A kiadó utószava