A Székely Nemzet története és alkotmánya

Dr. Szádeczky Kardoss Lajos: A Székely Nemzet története és alkotmánya c. könyvének digitalizált, A4-es oldalméretű PDF-be mentett változatát. (2.02 MB méretű)

 

A Székely Nemzet története és alkotmánya HTML tördelésben

Előszó

Bevezetés

ELSŐ RÉSZ
A KÖZÉPKOR A KIRÁLYOK KORA

I. A székelyek eredete.

II. A székelyek megtelepedése Erdélyben

III. A székek alakulása és hatásköre

IV. Székely fő- és vicetisztek

V. A székelyek három nemzetsége és a rendek

VI. A székelyek hadszervezete

VII. A székelyek adózása a középkorban

VIII. A székelyek története a középkorban

IX. A székelyek története a XVI. század elején. (1505-1526.)

MÁSODIK RÉSZ
AZ ÚJKOR A FEJEDELMEK KORA.

X. A mohácsi vésztől a székely támadásig. (1526- 1562.)

XI. Székely-támadt, Székely-bánja

XII. A Báthoryak kora

XIII. Jobbágyok, vörös darabontok, szabad székelyek.(1562-1602.)

XIV. A székelyek adózása a fejedelmi-kor elején. (1542-1601.)

XV. A székelyek története a XVII. évszázad elején

XVI. Erdély «aranykora» és a székelyek

XVII. Az erdélyi fejedelemség hanyatlása és a székelyek. (1648-1661.)

XVIII. A fejedelemség alkonya és a székelyek

XIX. Székely rendek a XVII. században

XX. Hadszervezet a fejedelemség korában

XXI. A székelyek adózása a XVII. században

XXII. A székely városok

XXIII. Várszolgálat, Határőrzés

HARMADIK RÉSZ
A LEGÚJABB KOR
A FŐKORMÁNYSZÉK ÉS AZ UNIÓ KORA (1691-1914)

XXIV. Thököly erdélyi fejedelemsége s a gubernium kezdete. (1609-1702.)

XXV. II. Rákóczi Ferenc szabadságharca. (1703-1711.)

XXVI. Rákóczi-szabadságharcától a székely határőrségig. (1711-1764)

XXVII. A székely határőrség szervezése. (1762-1769.)

XXVIII. A határőrségtől a francia háborúkig. (1764-1795.)

XXIX. A francia háborúktól 1848-ig

XXX. A székelyek az 1848-49.-i szabadságharcban

XXXI. A szabadságharctól a világháborúig. /Rövid áttekintés./ (1850-1919.)

XXXII. A székely puccs 1877-ben