a Kiadó utószava


A székelyek a magyarság egyik ősi törzse, akiket Árpád vezér már a Kárpát-medencében talált. A székely nép a történelem minden vihara, a jelen elnyomatása, az egyes történészek ellenkező állítása ellenére ma is büszkén ragaszkodik a hun-székely-magyar azonosság tudatához. Krónikáink, történetíróink gyakran feljegyezték tetteiket, melyekkel kiérdemelték királyaink által adományozott kiváltságaikat. A köztudatban Csaba népe beszéli a legszebb, legízesebb magyar nyelvjárást. Ősi alkotmányuk, intézményeik, jogszokásaik, sajátos néprajzuk sokban különbözik a magyarság többi részétől.

A kiegyezés után a székelyek hosszú évtizedekig kitartó elszántsággal szorgalmazták, hogy egész történelmüket egy átfogó, alapos, nemzeti igényüket kielégítő történelmi munkában megírassák. E munka költségeinek fedezésére tekintélyes összeget gyűjtöttek össze, majd megkérték Szabó Károlyt, a kor egyik kiváló, rendkívül lelkiismeretes történészét a mű megírására. A nagy gondosságot igénylő munkával Szabó Károly csak a hosszú évekig tartó anyaggyűjtésig jutott el. Halála megakadályozta az összegyűlt anyag feldolgozását. Így Szádeczky Kardoss Lajos történészt bízták meg a mű folytatásával, aki további hosszas kutatás után végül a nagy munkát befejezte, de az első világháború és az azt követő zűrzavarok lehetetlenné tették a könyv megjelenését. Trianon következtében az anyagi fedezet is elveszett. De a székelyek ezek után sem adták fel nagy álmukat. Újabb gyűjtésbe kezdtek, ami végül lehetővé tette, hogy 1927-ben rövidített formában mégis megjelenhetett.

Ez a vajúdva megszületett kiváló kötet egyedülálló a magyar történelmi irodalom körében, azóta sem készült jobb, átfogóbb, teljességre törőbb feldolgozás, amely a székely nép történelme iránt érdeklődő széles nemzeti olvasótábor részére is tanulságos és élvezetes olvasmány.