Erdély és a Székely Nemzet történelme

A Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács megalakulásának tiszteletére és Székelyföld területi autonómia törekvésének erkölcsi támogatására szánjuk az alábbi dokumentumokat.

A székely népcsoport a MAGYAR NEMZET egyik leghűségesebb része, mely példát mutatott a legzordabb török időkben, ill a csaknem egy évszázados román fennhatóság alatt is a Magyar Haza iránti szeretetéről, a magyar nyelv és történelem, ill. a székely kultúra megőrzéséről.

Az alábbi könyvekkel szeretnénk hozzájárulni a nyelvi és a történelmi hagyaték további ápolásához.

 

Készítették: a székely ivadékok

2003 december, 2004 október

Erdély története 1867-ig

Dr. Jancsó Benedek: Erdély története c. könyvének digitalizált, A4-es oldalméretű PDF-be mentett változatát. (1.7 MB méretű)

 

A Székely Nemzet története és alkotmánya

Dr. Szádeczky Kardoss Lajos: A Székely Nemzet története és alkotmánya c. könyvének digitalizált, A4-es oldalméretű PDF-be mentett változatát. (2.02 MB méretű)

Erdély története HTML tördelésben

Előszó

Erdély földrajzi helyzete

ERDÉLY TÖRTÉNETE A MAGYAR HONFOGLALÁSIG

Erdély legrégebbi története a római hódításig

Erdély a rómaiak uralma alatt

Erdély története a névándorlás korában a Magyar Honfoglalásig

ERDÉLY TÖRTÉNETE A MAGYAR HONFOGLALÁSTÓL AZ ÁRPÁD-HÁZ KIHALTÁIG

Erdély a Magyar Honfoglalás idejében

Erdély története az Árpád-ház uralkodása alatt a tatárjárásig

Erdély története a tatárjárástól az Árpád-ház kihaltáig

ERDÉLY TÖRTÉNETE A VEGYESHÁZBÓL SZÁRMAZÓ KIRÁLYOK ALATT

Erdély története az Anjou-ház uralkodása alatt

Erdély története a Luxemburg-ház uralkodása alatt

Erdély története a Hunyadiak korában

Erdély története Mátyás király halálától a mohácsi vészig

Az önálló Erdélyi Fejedelemség megalakulása

Erdély története a Báthoriak uralkodása alatt

Bocskai és az utolsó Báthori

Erdély aranykora

A hanyatló Erdélyi Fejedelemség kora

Az önálló Erdélyi Fejedelemség végnapjai

ERDÉLY TÖRTÉNETE A HABSBURG-HÁZ URALKODÁSA ALATT

Erdély története a XVIII. században II. József uralkodásáig

Erdély története II. József trónralépésétől a bécsi kongresszusig

Erdély története a XIX. század első felében

Az 1848/49-i Erdélyi Szabadságharc története Bem tábornok felléptéig

Az 1848/49-i Erdélyi Szabadságharc története Bem tábornok fellépésétől a zsibói fegyverletételig

Erdély története az osztrák abszolút kormányzat korszakában

Erdély története az októberi diplomától az 1867-i kiegyezésigIrodalom

A kiadó utószava

 

A Székely Nemzet története és alkotmánya HTML tördelésben

Előszó

Bevezetés

ELSŐ RÉSZ
A KÖZÉPKOR A KIRÁLYOK KORA

I. A székelyek eredete.

II. A székelyek megtelepedése Erdélyben

III. A székek alakulása és hatásköre

IV. Székely fő- és vicetisztek

V. A székelyek három nemzetsége és a rendek

VI. A székelyek hadszervezete

VII. A székelyek adózása a középkorban

VIII. A székelyek története a középkorban

IX. A székelyek története a XVI. század elején. (1505-1526.)

MÁSODIK RÉSZ
AZ ÚJKOR A FEJEDELMEK KORA.

X. A mohácsi vésztől a székely támadásig. (1526- 1562.)

XI. Székely-támadt, Székely-bánja

XII. A Báthoryak kora

XIII. Jobbágyok, vörös darabontok, szabad székelyek.(1562-1602.)

XIV. A székelyek adózása a fejedelmi-kor elején. (1542-1601.)

XV. A székelyek története a XVII. évszázad elején

XVI. Erdély «aranykora» és a székelyek

XVII. Az erdélyi fejedelemség hanyatlása és a székelyek. (1648-1661.)

XVIII. A fejedelemség alkonya és a székelyek

XIX. Székely rendek a XVII. században

XX. Hadszervezet a fejedelemség korában

XXI. A székelyek adózása a XVII. században

XXII. A székely városok

XXIII. Várszolgálat, Határőrzés

HARMADIK RÉSZ
A LEGÚJABB KOR
A FŐKORMÁNYSZÉK ÉS AZ UNIÓ KORA (1691-1914)

XXIV. Thököly erdélyi fejedelemsége s a gubernium kezdete. (1609-1702.)

XXV. II. Rákóczi Ferenc szabadságharca. (1703-1711.)

XXVI. Rákóczi-szabadságharcától a székely határőrségig. (1711-1764)

XXVII. A székely határőrség szervezése. (1762-1769.)

XXVIII. A határőrségtől a francia háborúkig. (1764-1795.)

XXIX. A francia háborúktól 1848-ig

XXX. A székelyek az 1848-49.-i szabadságharcban

XXXI. A szabadságharctól a világháborúig. /Rövid áttekintés./ (1850-1919.)

XXXII. A székely puccs 1877-ben